Polni hormoni kod žena

Estradiol– hormon koji utiče na rast folikula na jajniku i na sazrevanje materične sluzokože. Normalnim vrednostima ovog hormona (ukoliko se radi o reproduktivnom periodu kod žena) smatra se vrednost manja od 50 FSH (folikostimulirajući hormon)- hormon koji je povezan sa rezervom jajnika. Veoma je važno da ovaj hormon bude manji…